Քանի՞ ժամ պետք է քնեն երեխաները

Երեխայի բավարար քունը գերադասելի է ծնողների համար։ Ձեզ ենք ներկայացնում ուղեցույց, որը նշում է թե միջինում որքան քուն է անհրաժեշտ նորածինների և ավելի մեծ երեխաների համար։ Սակայն, հիշե՛ք, որ ամեն երեխա տարբեր է. ոմանք ավելի շատ են քնի կարիք ունենում, ոմանք ավելի քիչ։ Նաև ի նկատի ունեցե՛ք, որ երեխայի աճին զուգահեռ փոփոխվելու են նաև նրա քնելու սովորությունները։

Տարիքը ՝ նորածին
Գիշերը ՝ 8,5 ժամ
Ցերեկը ՝ 8,5 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 17 ժամ

Տարիքը ՝ 1 ամսական
Գիշերը ՝ 9 ժամ
Ցերեկը ՝ 8 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 17 ժամ

Տարիքը ՝ 3 ամսական
Գիշերը ՝ 10 ժամ
Ցերեկը ՝ 6 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 16 ժամ

Տարիքը ՝ 6 ամսական
Գիշերը ՝ 10 ժամ
Ցերեկը ՝ 5 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 15 ժամ

Տարիքը ՝ 9 ամսական
Գիշերը ՝ 11 ժամ
Ցերեկը ՝ 3,5 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 14,5 ժամ

Տարիքը ՝ 12 ամսական
Գիշերը ՝ 11 ժամ
Ցերեկը ՝ 3 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 13 ժամ

Տարիքը ՝ 18 ամսական
Գիշերը ՝ 11 ժամ
Ցերեկը ՝ 2 ժամ
Միջին ընդհանուր քունը ՝ 13,5 ժամ

Աղբյուր՝ BabyCenter